Ditt bidrag till SQLUG Challenge:
Namn:
Mail:
Företag:
Namn på lösningen:
SQL-kod: